Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Lê Tấn Tới, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội; Trần Văn Sơn, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Huỳnh Thành Đạt, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; Đặng Quốc Khánh, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Văn hóa-Thể thao và Du lịch; Đào Hồng Lan, Bộ trưởng Bộ Y tế; Hầu A Lềnh, Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc...

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo Bộ Quốc phòng; lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng đón Thủ tướng Phạm Minh Chính.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024

 Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Bộ Quốc phòng dự Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
 Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu khai mạc hội nghị.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
 Các đại biểu dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: Hội nghị nhằm đánh giá toàn diện kết quả công tác quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024, trọng tâm là tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước chủ trương, chính sách về quân sự, quốc phòng; nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, giáo dục-đào tạo; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; kết quả thực hiện 16 nhiệm vụ được Quân ủy Trung ương xác định từ đầu năm...

Bộ trưởng Phan Văn Giang đề nghị hội nghị đề cao phê bình, tự phê bình, đánh giá thực chất, khách quan kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2024; làm rõ những hạn chế, nguyên nhân, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp để lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành tốt nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
 Thượng tướng Nguyễn Tân Cương báo cáo kết quả công tác Quân sự quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024.
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
 Toàn cảnh hội nghị.

Trình bày báo cáo tóm tắt tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Nổi bật là: Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ, bảo vệ vững chắc chủ quyền, lãnh thổ; phối hợp giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn cả nước.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất nhiều chủ trương, chính sách lớn đáp ứng nhiệm vụ quân sự, quốc phòng cả trước mắt và lâu dài. Nền quốc phòng toàn dân, phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ các cấp được quan tâm xây dựng, củng cố, tăng cường; tiến hành điều chỉnh tổ chức lực lượng chặt chẽ, khoa học, đúng lộ trình; huấn luyện, đào tạo, diễn tập, hội thi, hội thao đạt nhiều kết quả nổi bật.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự, chỉ đạo Hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2024
 Thủ tướng Phạm Minh Chính và các đồng chí lãnh đạo Bộ Quốc phòng.

Tổ chức trang trọng, ý nghĩa các hoạt động kỷ niệm và diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ. Coi trọng xây dựng Quân đội vững mạnh về chính trị, Đảng bộ Quân đội vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội. Hội nhập quốc tế, đối ngoại quốc phòng chủ động, tích cực, linh hoạt, hiệu quả thực chất. Công tác hậu cần-kỹ thuật, công nghiệp quốc phòng, cải cách hành chính, chuyển đổi số đạt nhiều kết quả tích cực; trong đó, công nghiệp quốc phòng có bước đột phá mới...

Theo chương trình hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2024; xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Hội nghị được tiến hành cả ngày hôm nay.