tham tử hà nội, tham tu ha noi, thue tham tu, thuê thám tử, dịch vụ thám tử, dich vu tham tu, văn phòng thám tử, công ty thám tử,

Ban Văn hóa Xã hội khảo sát thiết chế văn hóa, thể thao tại huyện Thanh Miện

Chia sẻ: 

17/06/2024 - 17:09:00


Thực hiện Kế hoạch giám sát chuyên đề về “Thực trạng thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021 - 2024”, chiều nay 17/6, Ban Văn hóa Xã hội, HĐND tỉnh khảo sát một số thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn huyện Thanh Miện.           

Theo báo cáo, huyện Thanh Miện đã có Nhà văn hóa trung tâm, sân vận động, đang chuyển thư viện ra vị trí mới và chưa có nhà thi đấu đa năng. Đối với cấp xã, 100% các xã, thị trấn đã có nhà văn hóa, 11 trên 17 xã, thị trấn có sân vận động. 81 trên 83 thôn, khu dân cư có nhà văn hóa thể thao, 59 trên 83 thôn, khu dân cư có sân vận động. Các thiết chế văn hóa, thể thao góp phần nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, một số thiết chế văn hóa, thể thao xuống cấp, không thu hút được người dân đến sinh hoạt văn hóa, văn nghệ, luyện tập thể dục thể thao.